Vrácení zboží v zákonné lhůtě

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy.

1. V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu info@emotio.cz nebo písemně na adresu prodávajícího Emotio s.r.o., se sídlem Pražská 810/16, 102 00 Praha 10 a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.

5. Nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručené zboží, vám vrátíme všechny platby s ním související, včetně nákladů na dodání ve výši nejlevnější varianty námi nabízené na vámi uvedený bankovní účet.

6. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

7. Jako prodejní bonus vám poskytneme prodlouženou lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu nad rámec zákonné lhůty, a to v délce 120 dní od převzetí zboží.